Hafík
AIHAIO
Visegrad funds
PADA - personality assessment for domestic animals

Mezinárodní PADA školení

V polovině listopadu jsme se zúčastnily třídenního mezinárodního školení pro budoucí PADA instruktory, které se konalo ve Varšavě pod vedením týmu odborníků z Norska a Polska. PADA je zkratka pro „Personality Assessment for Dogs in AAI“ a jedná se o nástroj k posouzení vloh psa pro canisterapii. Test je speciálně sestaven tak, aby v relativně krátké době ověřil podstatné povahové rysy psa, které jsou identifikované jako zásadní pro výkon kvalitní AAI a zachování welfare zvířete. PADA netestuje dovednosti psa, pouze jeho osobnostní předpoklady pro AAI a je předstupněm dovednostních zkoušek pro návštěvní a terapeutické psy. 

Na PADA školení jsme se setkaly s mnoha odborníky z dalších zemí, ze Švédska, Norska, Holandska, Německa, Slovenska a Rumunska a byl zde prostor i pro vzájemné sdílení zkušeností z oblasti AAI a tréninku psů. Samotnému školení předcházely desítky hodin online seminářů na téma chování a učení psů a dalších zvířat, jejich tréninku, a především welfare zvířat působících v AAI. Dále byly semináře zaměřené na poskytování kvalitní intervence v oblasti aktivit, edukace a terapie s využitím psa. V neposlední řadě zde bylo detailně představeno testování podle PADA protokolu a jednotlivé oblasti, které jsou v testu posuzované. Další podmínkou účasti na přímém školení bylo absolvování dvou webinářů společně s ostatními účastníky kurzů a práce na zadaných úkolech.

Během třídenního přímého školení, kde se střídaly teoretické bloky s praxí, bylo otestováno 16 psů různého věku a plemen. Všichni účastníci školení se vystřídali na jednotlivých pozicích, které jsou pro pořádání PADA testu potřebné, a to evaluátor (posuzovatel testu), leader (organizátor testu) a technik (realizátor testu) a vyzkoušeli si tak vše na vlastní kůži. Byli jsme také důkladně seznámeni s protokolem na zaznamenávání výsledků testů.

Ani tímto však cesta k výkonu PADA instruktora nekončí. Před certifikací je zapotřebí ještě samostatně otestovat nejméně deset různých psů a sestavit a proškolit si vlastní tým pomocníků, kteří rovněž absolvují alespoň základní vzdělání v oblasti PADA. Nejedná se o tedy o jednoduchý proces, ale rozhodně to stojí za to. I když školení bylo náročné (a jazyková bariéra tomu nepomáhala), tak jsme si ho velmi užily. Kromě spousty nových znalostí a zkušeností jsme si ze školení odvezly skvělé zážitky, poznaly nové, stejně smýšlející lidi a navázaly nové spolupráce a přátelství. Věříme, že nabyté dovednosti budeme v blízké době moci využít i v našich podmínkách a přispějeme tak ke zkvalitnění našich služeb a ke sjednocení systému testování psů pro výkon AAI v ČR.

Autor: Zuzana Prokopová, Šárka Petříková
Přečteno: 912x
Vydáno: 17.11.2021Zpět

Další články v kategorii

Výcvik nových týmů
AAS camp 2024
Výroční zpráva 2023
Teoretický výcvik nových dobrovolníků
Webinář - Služby za asistence psa

Platební brána ComGate