Hafík
AIHAIO
Visegrad funds
PADA - personality assessment for domestic animals

Kontakty výbor

Předseda
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.

E-mail: jaroslava.bickova@canisterapie.org
Telefon: +420 724 953 876

Spoluzakladatelka Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s. Služby za asistence psa vykonává jako dobrovolnice od roku 2000. Od roku 2005 je předsedkyní spolku. Působí jako trenérka psů, kynolog a rozhodčí z výkonu loveckých psů. V civilním povolání působí jako pedagog na střední odborné škole.

Více informací
Vzdělání
Rok 2023
– online International conference: PADA and the personality of AAI dogs - Animals for People Association (Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom)
– online webinář „Farm animals are the G.O.A.T. An IAHAIO best practice webinar in human-animal interactions“, IAHAIO
– webinář „Býložravec není pes“ – František Šusta
– seminář "Osobní rozvoj díky psům" - Pavla Dušková
- ukrajinská online konference („Міжнародний та український досвід використання людино-тваринної взаємодії для допомоги людям у різних життєвих ситуаціях“) – aktivní účast
– online MET konference
- Mezinárodní konference Animal Assisted Play Activities (Herní aktivity za podpory a pomoci zvířat); International Felinotherapy Association a Nezávislý chovatelský klub - aktivní účast

Rok 2022
– workshop Neurofyziologické příčiny selhávání dětí ve vzdělávání; Vnější a vnitřní faktory ovlivňující zrakovou percepci - Mgr. Jana Trčková a Mgr. Andrea Košťálová
– online MET konference
– seminář „Dítě se zdravotním postižením v běžné MŠ: Zkřížená lateralita, oční pohyby, dopad do předškolního a školního vzdělávání“ – Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D. – Národní pedagogický institut
– online konference „Does the AAI differ? What does AAI look like in different countries?“ – aktivní účast
- Webinář o stavbě těla a pohybu – „Proč pohyb každého psa vypadá jinak? – Eliška Šuhaj

Rok 2021

– odborná diskuze „Profesionalizácia intervencií s asistenciou zvierat v podmienkach SR“ – online
– online seminář: „Genetické testy psů v kostce s Terkou Valčíkovou“; Ing. et Ing. Terezie Valčíková
– online konference: „ADHD ze všech stran“ – Pasparta
- MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
– Zkřížená lateralita – webinář; Andrea Košťálová
– webinář: Problematika vývoje řeči a poruchy komunikačních schopností u dětí; Remízka, z.s.
- Online kurz- Dětská kresba / Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním věku; Mgr. Světlana Drábová
– online konference „Faktory ovlivňující výsledky ve škole. Digitální věk a jeho dopad nejen na oční pohyby.“, Mgr. Andrea Košťálová
- webinář pro trénink se psem – František Šusta – 4 webináře („Co když se mu nechce…“, „Jasná komunikace a pomocní signály“, „O tréninkových chybách“ , „Trénink skupiny“)
- seminář Dogfitness – Eliška Šuhaj
- webinář Jak pomoci psovi zvládnout separační úzkost, „netahání“ na vodítku a strach z jiných psů a lidí – František Šusta

Rok 2020
– kurz „První pomoc u dětí“, Třeboň
– webinář František Šusta – „Přivolání jako cvik podle trenéra zvířat“
– webinář František Šusta – „Vodítko v rukou pozitivkáře“
– webinář František Šusta – „On si zvykne…nebo taky ne“
–seminář "První pomoc pro psy"; Zuzana Wildmannová, DoTh.
– webinář František Šusta – „Tajná řeč“
– webinář „Teorie typů – Dítě v opozici“ – Šárka Miková
– 20 let canisterapie – online konference; Podané ruce, Frýdek Místek; aktivní účast

Jednatel
Mgr. Šárka Petříková

E-mail: sarka.petrikova@canisterapie.org
Telefon: +420 723 202 607

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2008. V letech předcházejících se věnovala kynologickému cvičišti. Pracuje zejména s dětmi s těžkým kombinovaným postižením, u kterých se zaměřuje nejčastěji na polohování. V organizaci má na starosti vedení výcvikové sekce a program Prevence úrazů způsobených psem. V civilním zaměstnání působí jako pedagog.
Koordinátor
Mgr. Ludmila Cimlová

E-mail: ludmila.cimlova@canisterapie.org
Telefon: +420 777 153 845

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2003. Koordinátorem dobrovolníků a koordinátorem pro jednorázové akce je od roku 2010. Během své dobrovolnické činnosti vystřídala mnoho cílových skupin - věnuje se zejména dětem se specifickými potřebami, dětem ze sociálně nepodnětného prostředí a dospělým osobám s mentálním postižením. V organizaci působí také jako trenér v Psí škole. V civilním zaměstnání působí jako koordinátor dobrovolníků.


Více informací
Vzdělání
2023
online konference "1. ročník Mezinárodní konference Animal Assisted Play Activities"; International Felinotherapy Association a Nezávislý chovatelský klub, z.s.
online konference "PADA a the personality od AAI dogs"; Animals for people association
seminář "Se psem k lepšímu já"; Pavla Dušková
seminář "Přístup koordinátora, aneb jakou zvolím komunikaci s dobrovolníky", Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
seminář "Vztah koordinátor a dobrovolník", Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
14. konference o hiporehabilitaci; Česká hiporehabilitační společnost
2022
online vzdělávací program "Profesionalizace dobrovolnictví"; Bc. Stanislava Hamáková, DiS., Mgr. Lenka Vonka Černá
online kurz "Strategické myšlení a plánování"; Mgr. Martina Landová
online kurz "Pracovní právo a základy personalistiky"; Mgr. Tomáš Urban
kurz "Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně"; Jan Carda
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
seminář „Dítě se zdravotním postižením v běžné MŠ: Zkřížená lateralita, oční pohyby, dopad do předškolního a školního vzdělávání“; Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D.
kurz „Smyslová aktivizace seniorů“; Ing. Mgr. Hana Vojtová
online konference „Mezinárodná online konferencia“; Zvieratá a ľudia navzájom, o.z.
2021
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
webinář "Koordinátor dobrovolníků - autorita nebo parťák?"; Mgr. Bohdana Břízová PhD. a Mgr. Pavla Merhautová
online kurz "Právní minimum v dobrovolnictví pro koordinátory"; PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA
webinář „Co když se mu nechce“; František Šusta
seminář „Dogfitness“; Eliška Šuhaj
webinář „Jak pomoci psovi zvládnout separační úzkost, „netahání“ na vodítku a strach z jiných psů a lidí“; František Šusta
2020
profesionální kvalifikace "Koordinátor dobrovolníků"
seminář "První pomoc pro psy"; Zuzana Wildmannová, DoTh.
2018
kurz "Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na osoby s PAS"; Elva Help z.s.
kurz "Zvíře v krizové intervenci - úvod do problematiky"; Elva Help z.s.
2017
seminář "Pojďme na to od lesa"; Správa Národního parku Šumava
2016
kurz "Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a mládeží"; Radambuk
2014
Školení „Poskytování první pomoci dětem a dospělým osobám“; Mgr. Jiřina Soukupová
2012
seminář "Canisterapie z pohledu speciální pedagogiky"; Mgr. Markéta Stančíková
2011
seminář "Canisterapie v praxi se zaměřením na děti a mládež"; Mgr. Markéta Stančíková
2010
kurz "Managment dobrovolnictví - I"; Hestia, PhDr. Jiří Tošner
rekvalifikace "Vedoucí dětských kolektivů"; ČTU, Ing. Jan Vaněček
školení "Hlavní vedoucí dětských táborů"; ČTU, Ing. Jan Vaněček
seminář "Metoda canisterapie a její využití ve fyzioterapii"; Taťana Kolářová, DiS., Bc. Jitka Jakubíková

Hospodář
Mgr. et Mgr.​ Zuzana Zajícová

E-mail: zuzana.zajicova@canisterapie.org
Telefon: +420 602 175 011

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2008, a to nejprve jako dobrovolník bez psa, posléze od roku 2016 jako aktivní tým. Svou dobrovolnickou činnost zaměřuje převážně na práci s klienty s mentálním a kombinovaným postižením. V civilním zaměstnání působí jako speciální pedagog.

Více informací
Vzdělání
2023
Mezinárodní online konference Animal Assited Play Activities - NCHK
Jak nás raná traumata mohou ovlivňovat po celý život - Akademie Stanislavy Emmerlingové
ADHD: Prakticky - Eduall

2022
Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole - Národní pedagogický institut

2021
Vizuální stres - testovací metodika - webinář - Terapie vizuálního stresu
Když barvy pomáhají číst - webinář - Terapie vizuálního stresu
Dogfitness - Eliška Šuhaj

2020
Co když se mu nechce - webinář - František Šusta
On si zvykne - webinář - František Šusta
První pomoc pro psy - Institut zdraví zvířat

2018
Poruchy chování I. a II. - PhDr. Andrej Drbohlav
Zvíře v krizové intervenci - Elva Help
Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na osoby s PAS - Elva Help

2017
Čtenářská gramotnost - základní školení - AV Media
Studium speciální pedagogiky - VŠERS
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2.stupně ZŠ a SŠ - VŠERS

2016
Sociální služby v ČR a v Evropě - Asociace poskytovatelů sociálních služeb

2013
Vliv zooterapie ve zdravotnických zařízeních - FN Motol
Nástavbový kurz Bazální stimulace - Institut Bazální stimulace

2012
Psychohygiena - úvod do metody - Educo centrum

2011
Aby láska v rodině rozkvétala - PhDr. Jiřina Prekopová - Nadační fond ZSF JU

2010
Vedoucí dětských kolektivů - Vzdělávací zařízení ČTU

2009
Bazální stimulace - základní kurz - Institut Bazální stimulace
Dítě ve Vojtově terapii a pevné objetí dle Prekop - Vojtovo centrum

2008
Management dobrovolnictví I - Hestia

Člen výboru
Ing. Aneta Šemrová

E-mail: aneta.semrova@canisterapie.org
Telefon: +420 724 358 927

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2011. Dlouhodobě pracuje s dětskými klienty se sluchovým postižením. V rámci specifických potřeb této skupiny navštěvuje pokročilé kurzy Českého znakového jazyka. V civilním zaměstnání působí jako projektová manažerka sociálních služeb. V Psí škole vede základní kurzy školky štěňat, přípravy na výstavu a speciálně zaměřené kurzy.


Více informací
Vzdělání
2023
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
2022
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
2021
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
webinář „Tvorba obsahu sociálních sítí 3 – Trendy a analýza dat na Facebooku“; ČRDM - Jana Skalková
webinář „Genetické testy psů v kostce s Terkou Valčíkovou“; Ing. et Ing. Terezie Valčíková
webinář „Jak na reklamu na Facebooku“; ČRDM - Jana Skalková
webinář „Co když se mu nechce“; František Šusta
seminář „Dogfitness“; Eliška Šuhaj
webinář „Jak pomoci psovi zvládnout separační úzkost, „netahání“ na vodítku a strach z jiných psů a lidí“; František Šusta
kurz „Znaková řeč 5.modul“; Evoluce

Člen výboru
PhDr. Zuzana Prokopová, Ph.D., BCBA

E-mail: zuzana.prokopova@canisterapie.org
Telefon: +420 723 814 903

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2012, kdy složila zkoušky se svou první fenkou. Od té doby rozšířila smečku ještě od dvě další fenky plemene flat coated retriever, se kterými se také věnuje službám za asistence psa. Pracuje zejména s dětmi s těžkým kombinovaným postižením, u kterých se zaměřuje nejčastěji na polohování a rozvoj motorických dovedností a dále s dětmi s poruchami autistického spektra. Ve svém civilním zaměstnání působí jako speciální pedagog. V Psí škole vede základní kurzy školky štěňat a speciálně zaměřené kurzy.
Člen výboru
Bc. Roman Bílek

E-mail: roman.bilek@canisterapie.org
Telefon: +420 725 030 543

V organizaci působí jako trenér v Psí škole a dobrovolník bez psa od roku 2007. Do výboru byl zvolen v roce 2015. Na starosti má technické zázemí včetně výcvikového prostoru. Je majitelem dvou lovecky upotřebitelných psů, fen zlatého retrívra a border teriéra. V civilním zaměstnání působí v oblasti integrovaného záchranného systému.

Více informací
Vzdělání
2023 - akreditovaný kurz - Střední lesnická škola Hranice - "Základní kurz lesní pedagogiky"
2022 - webinář - Národní asociace dobrovolnictví - "Strategické myšlení a plánování"
2022 - MET konference
2021 - seminář Eliška Šuhaj - "Dogfitness"
2021 - webinář - F. Šusta - "Tři nejčastější psí problémy a jak na ně"
2021 - webinář - F. Šusta - "Proč to pořád nechápe?"
2021 - webinář - F. Šusta - "Tajná řeč"
2021 - webinář - Česká rada dětí a mládeže - "Létání s dronem na akcích s dětmi - novinky, tipy a legislativa"
2021 - MET konference
2020 - webinář - F. Šusta - "On si zvykne...nebo taky ne.."
2020 - webinář - F. Šusta - "Přivolání jako cvik"
2017 - akreditovaný kurz - SEV Horská Kvilda - "Pojďme na to od lesa"
2016 - zážitkový kurz - Salesiánské středisko mládeže - kurz pro instruktory, oddílové vedoucí a další pracovníky s dětmi a mládeží – "Táborová akademie 2016"
2015 - seminář - F. Šusta – „Odpoledne s pozitivním posilováním“
2015 - seminář - Ken Ramirez – „First time in central Europe, Praha" – seminář zaměřený na pozitivní metody výcviku zvířat
2014 - akreditovaný kurz - SaSM-DDM České Budějovice - "Hlavní vedoucí tábora"
2009 - seminář - Pavel Bradáč - "Výcvik vůdců smečky aneb Víkend pro problémové psy"

Předseda revizní komise
Mgr. Zuzana StaffováSlužbám za asistence psa se věnuje již od roku 2004. Se svými prvními pejsky pracovala u dětí se zdravotním postižením. Svůj tým pak rozšířila o miniponíka Tacca a společně se svými dětmi se věnuje více než deset let dobrovolnictví především u dětí z dětského domova, ale i jednorázovým akcím u seniorů a dětí se zdravotním postižením. Velkou radostí jsou také letní zooterapeutické tábory pro děti z dětského domova.
Člen revizní komise
Ludmila Cimlová

E-mail: cimlova.l@seznam.cz
Telefon: +420 725 305 695

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2001, kdy složila zkoušky se svým prvním psem. Svou dobrovolnickou činnost zaměřuje aktuálně převážně na práci s dospělými klienty s mentálním a kombinovaným postižením. V organizaci působí také jako trenér v Psí škole.

Více informací
Vzdělání
2022
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
2021
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
webinář „Co když se mu nechce“; František Šusta
seminář „Dogfitness“; Eliška Šuhaj
webinář „Jak pomoci psovi zvládnout separační úzkost, „netahání“ na vodítku a strach z jiných psů a lidí“; František Šusta

Člen revizní komise
Emelia Anne Andrews, MA, BCBAPlatební brána ComGate