Hafík
AIHAIO
Visegrad funds
PADA - personality assessment for domestic animals

Trenéři

Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
E-mail: jaroslava.bickova@canisterapie.org
Telefon: +420 724 953 876

Spoluzakladatelka Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s. Služby za asistence psa vykonává jako dobrovolnice od roku 2000. Od roku 2005 je předsedkyní spolku. Působí jako trenérka psů, kynolog a rozhodčí z výkonu loveckých psů. V civilním povolání působí jako pedagog na střední odborné škole.

Více informací
Vzdělání
Rok 2023
– online International conference: PADA and the personality of AAI dogs - Animals for People Association (Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom)
– online webinář „Farm animals are the G.O.A.T. An IAHAIO best practice webinar in human-animal interactions“, IAHAIO
– webinář „Býložravec není pes“ – František Šusta
– seminář "Osobní rozvoj díky psům" - Pavla Dušková
- ukrajinská online konference („Міжнародний та український досвід використання людино-тваринної взаємодії для допомоги людям у різних життєвих ситуаціях“) – aktivní účast
– online MET konference
- Mezinárodní konference Animal Assisted Play Activities (Herní aktivity za podpory a pomoci zvířat); International Felinotherapy Association a Nezávislý chovatelský klub - aktivní účast

Rok 2022
– workshop Neurofyziologické příčiny selhávání dětí ve vzdělávání; Vnější a vnitřní faktory ovlivňující zrakovou percepci - Mgr. Jana Trčková a Mgr. Andrea Košťálová
– online MET konference
– seminář „Dítě se zdravotním postižením v běžné MŠ: Zkřížená lateralita, oční pohyby, dopad do předškolního a školního vzdělávání“ – Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D. – Národní pedagogický institut
– online konference „Does the AAI differ? What does AAI look like in different countries?“ – aktivní účast
- Webinář o stavbě těla a pohybu – „Proč pohyb každého psa vypadá jinak? – Eliška Šuhaj

Rok 2021

– odborná diskuze „Profesionalizácia intervencií s asistenciou zvierat v podmienkach SR“ – online
– online seminář: „Genetické testy psů v kostce s Terkou Valčíkovou“; Ing. et Ing. Terezie Valčíková
– online konference: „ADHD ze všech stran“ – Pasparta
- MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
– Zkřížená lateralita – webinář; Andrea Košťálová
– webinář: Problematika vývoje řeči a poruchy komunikačních schopností u dětí; Remízka, z.s.
- Online kurz- Dětská kresba / Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním věku; Mgr. Světlana Drábová
– online konference „Faktory ovlivňující výsledky ve škole. Digitální věk a jeho dopad nejen na oční pohyby.“, Mgr. Andrea Košťálová
- webinář pro trénink se psem – František Šusta – 4 webináře („Co když se mu nechce…“, „Jasná komunikace a pomocní signály“, „O tréninkových chybách“ , „Trénink skupiny“)
- seminář Dogfitness – Eliška Šuhaj
- webinář Jak pomoci psovi zvládnout separační úzkost, „netahání“ na vodítku a strach z jiných psů a lidí – František Šusta

Rok 2020
– kurz „První pomoc u dětí“, Třeboň
– webinář František Šusta – „Přivolání jako cvik podle trenéra zvířat“
– webinář František Šusta – „Vodítko v rukou pozitivkáře“
– webinář František Šusta – „On si zvykne…nebo taky ne“
–seminář "První pomoc pro psy"; Zuzana Wildmannová, DoTh.
– webinář František Šusta – „Tajná řeč“
– webinář „Teorie typů – Dítě v opozici“ – Šárka Miková
– 20 let canisterapie – online konference; Podané ruce, Frýdek Místek; aktivní účast

Mgr. Šárka Petříková
E-mail: sarka.petrikova@canisterapie.org
Telefon: +420 723 202 607

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2008. V letech předcházejících se věnovala kynologickému cvičišti. Pracuje zejména s dětmi s těžkým kombinovaným postižením, u kterých se zaměřuje nejčastěji na polohování. V organizaci má na starosti vedení výcvikové sekce a program Prevence úrazů způsobených psem. V civilním zaměstnání působí jako pedagog.
Mgr. Ludmila Cimlová
E-mail: ludmila.cimlova@canisterapie.org
Telefon: +420 777 153 845

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2003. Koordinátorem dobrovolníků a koordinátorem pro jednorázové akce je od roku 2010. Během své dobrovolnické činnosti vystřídala mnoho cílových skupin - věnuje se zejména dětem se specifickými potřebami, dětem ze sociálně nepodnětného prostředí a dospělým osobám s mentálním postižením. V organizaci působí také jako trenér v Psí škole. V civilním zaměstnání působí jako koordinátor dobrovolníků.


Více informací
Vzdělání
2023
online konference "1. ročník Mezinárodní konference Animal Assisted Play Activities"; International Felinotherapy Association a Nezávislý chovatelský klub, z.s.
online konference "PADA a the personality od AAI dogs"; Animals for people association
seminář "Se psem k lepšímu já"; Pavla Dušková
seminář "Přístup koordinátora, aneb jakou zvolím komunikaci s dobrovolníky", Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
seminář "Vztah koordinátor a dobrovolník", Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
14. konference o hiporehabilitaci; Česká hiporehabilitační společnost
2022
online vzdělávací program "Profesionalizace dobrovolnictví"; Bc. Stanislava Hamáková, DiS., Mgr. Lenka Vonka Černá
online kurz "Strategické myšlení a plánování"; Mgr. Martina Landová
online kurz "Pracovní právo a základy personalistiky"; Mgr. Tomáš Urban
kurz "Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně"; Jan Carda
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
seminář „Dítě se zdravotním postižením v běžné MŠ: Zkřížená lateralita, oční pohyby, dopad do předškolního a školního vzdělávání“; Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D.
kurz „Smyslová aktivizace seniorů“; Ing. Mgr. Hana Vojtová
online konference „Mezinárodná online konferencia“; Zvieratá a ľudia navzájom, o.z.
2021
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
webinář "Koordinátor dobrovolníků - autorita nebo parťák?"; Mgr. Bohdana Břízová PhD. a Mgr. Pavla Merhautová
online kurz "Právní minimum v dobrovolnictví pro koordinátory"; PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA
webinář „Co když se mu nechce“; František Šusta
seminář „Dogfitness“; Eliška Šuhaj
webinář „Jak pomoci psovi zvládnout separační úzkost, „netahání“ na vodítku a strach z jiných psů a lidí“; František Šusta
2020
profesionální kvalifikace "Koordinátor dobrovolníků"
seminář "První pomoc pro psy"; Zuzana Wildmannová, DoTh.
2018
kurz "Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na osoby s PAS"; Elva Help z.s.
kurz "Zvíře v krizové intervenci - úvod do problematiky"; Elva Help z.s.
2017
seminář "Pojďme na to od lesa"; Správa Národního parku Šumava
2016
kurz "Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a mládeží"; Radambuk
2014
Školení „Poskytování první pomoci dětem a dospělým osobám“; Mgr. Jiřina Soukupová
2012
seminář "Canisterapie z pohledu speciální pedagogiky"; Mgr. Markéta Stančíková
2011
seminář "Canisterapie v praxi se zaměřením na děti a mládež"; Mgr. Markéta Stančíková
2010
kurz "Managment dobrovolnictví - I"; Hestia, PhDr. Jiří Tošner
rekvalifikace "Vedoucí dětských kolektivů"; ČTU, Ing. Jan Vaněček
školení "Hlavní vedoucí dětských táborů"; ČTU, Ing. Jan Vaněček
seminář "Metoda canisterapie a její využití ve fyzioterapii"; Taťana Kolářová, DiS., Bc. Jitka Jakubíková

Ing. Aneta Šemrová
E-mail: aneta.semrova@canisterapie.org
Telefon: +420 724 358 927

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2011. Dlouhodobě pracuje s dětskými klienty se sluchovým postižením. V rámci specifických potřeb této skupiny navštěvuje pokročilé kurzy Českého znakového jazyka. V civilním zaměstnání působí jako projektová manažerka sociálních služeb. V Psí škole vede základní kurzy školky štěňat, přípravy na výstavu a speciálně zaměřené kurzy.


Více informací
Vzdělání
2023
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
2022
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
2021
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
webinář „Tvorba obsahu sociálních sítí 3 – Trendy a analýza dat na Facebooku“; ČRDM - Jana Skalková
webinář „Genetické testy psů v kostce s Terkou Valčíkovou“; Ing. et Ing. Terezie Valčíková
webinář „Jak na reklamu na Facebooku“; ČRDM - Jana Skalková
webinář „Co když se mu nechce“; František Šusta
seminář „Dogfitness“; Eliška Šuhaj
webinář „Jak pomoci psovi zvládnout separační úzkost, „netahání“ na vodítku a strach z jiných psů a lidí“; František Šusta
kurz „Znaková řeč 5.modul“; Evoluce

PhDr. Zuzana Prokopová, Ph.D., BCBA
E-mail: zuzana.prokopova@canisterapie.org
Telefon: +420 723 814 903

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2012, kdy složila zkoušky se svou první fenkou. Od té doby rozšířila smečku ještě od dvě další fenky plemene flat coated retriever, se kterými se také věnuje službám za asistence psa. Pracuje zejména s dětmi s těžkým kombinovaným postižením, u kterých se zaměřuje nejčastěji na polohování a rozvoj motorických dovedností a dále s dětmi s poruchami autistického spektra. Ve svém civilním zaměstnání působí jako speciální pedagog. V Psí škole vede základní kurzy školky štěňat a speciálně zaměřené kurzy.
Bc. Roman Bílek
E-mail: roman.bilek@canisterapie.org
Telefon: +420 725 030 543

V organizaci působí jako trenér v Psí škole a dobrovolník bez psa od roku 2007. Do výboru byl zvolen v roce 2015. Na starosti má technické zázemí včetně výcvikového prostoru. Je majitelem dvou lovecky upotřebitelných psů, fen zlatého retrívra a border teriéra. V civilním zaměstnání působí v oblasti integrovaného záchranného systému.

Více informací
Vzdělání
2023 - akreditovaný kurz - Střední lesnická škola Hranice - "Základní kurz lesní pedagogiky"
2022 - webinář - Národní asociace dobrovolnictví - "Strategické myšlení a plánování"
2022 - MET konference
2021 - seminář Eliška Šuhaj - "Dogfitness"
2021 - webinář - F. Šusta - "Tři nejčastější psí problémy a jak na ně"
2021 - webinář - F. Šusta - "Proč to pořád nechápe?"
2021 - webinář - F. Šusta - "Tajná řeč"
2021 - webinář - Česká rada dětí a mládeže - "Létání s dronem na akcích s dětmi - novinky, tipy a legislativa"
2021 - MET konference
2020 - webinář - F. Šusta - "On si zvykne...nebo taky ne.."
2020 - webinář - F. Šusta - "Přivolání jako cvik"
2017 - akreditovaný kurz - SEV Horská Kvilda - "Pojďme na to od lesa"
2016 - zážitkový kurz - Salesiánské středisko mládeže - kurz pro instruktory, oddílové vedoucí a další pracovníky s dětmi a mládeží – "Táborová akademie 2016"
2015 - seminář - F. Šusta – „Odpoledne s pozitivním posilováním“
2015 - seminář - Ken Ramirez – „First time in central Europe, Praha" – seminář zaměřený na pozitivní metody výcviku zvířat
2014 - akreditovaný kurz - SaSM-DDM České Budějovice - "Hlavní vedoucí tábora"
2009 - seminář - Pavel Bradáč - "Výcvik vůdců smečky aneb Víkend pro problémové psy"

Ludmila Cimlová
E-mail: cimlova.l@seznam.cz
Telefon: +420 725 305 695

V oblasti služeb za asistence psa působí od roku 2001, kdy složila zkoušky se svým prvním psem. Svou dobrovolnickou činnost zaměřuje aktuálně převážně na práci s dospělými klienty s mentálním a kombinovaným postižením. V organizaci působí také jako trenér v Psí škole.

Více informací
Vzdělání
2022
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
2021
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
webinář „Co když se mu nechce“; František Šusta
seminář „Dogfitness“; Eliška Šuhaj
webinář „Jak pomoci psovi zvládnout separační úzkost, „netahání“ na vodítku a strach z jiných psů a lidí“; František Šusta

Martin Homolka
E-mail: mahomi@seznam.cz
Telefon: +420 608 021 762
Barbora Papíková
E-mail: pap.bar@seznam.cz
Telefon: +420 606 441 598

Se psy pracuje již od dětství. Má zkušenosti s různými plemeny, především však s teriéry, které má doma z vlastní chovatelské stanice "Číše bavorská". Nejvíce se pohybuje ve psích sportech jako např. agility, canicross, bikejoring, trochu DogDancing, balanční cvičení a také několik let vystavovala velká i malá plemena. Sama si vyzkoušela s svými Parson russell tetiéry nejrůznější sporty a aktivity. Nejvíce se svou fenkou Ameli běhá agility (již od roku 2016) a momentálně jsou společně v kategorii A3. Několikrát se zúčastnily i Mistrovství ČR v juniorech, kde se v roce 2018 staly dokonce I. Vícemistry ČR ve small družstvech a v dalších letech se držely na předních příčkách. Na výstavách získala několik šampionátů nejen s Ameli, ale i s její maminou Fibbi.
Jan Potměšil
E-mail: walkyy@seznam.cz
Telefon: +420 725 928 977
Andrea Rinešová
E-mail: Anduska@centrum.cz
Telefon: +420 724 106 580

Se psy pracuje již 20 let. První její psi byli golden retrívři. Nyní s partnerem chovají stafordšírské bulteriéry. Jejich chovatelská stanice se jmenuje Budweiser Jumping Redfox. Závodně se věnují Bull sportům, lovecké kynologii, výstavám a dříve také závodně běhali flyball. Jejich nejstarší stafordšírský bulteriér "Mascot Slade Czech" byl několik let držitelem českého rekordu v disciplíně "Hight Jump". Ve flyballu bylo jejich nejlepším úspěchem 1. místo ve 3. divizi v Purina Proplan Cupu s družstvem Alea.
Blanka Špuláková
E-mail: dvur-bazantnice@email.cz
Telefon: +420 731 830 741

Mezi psy se aktivně pohybuje již od roku 1995. V roce 2013 začala chovat krátkosrsté kolie a od roku 2014 chová toto plemeno ve vlastní chovatelské stanici ("Dvůr Bažantnice"). Kromě chovatelských a výstavních úspěchů si může připsat i nemalé úspěchy v oblasti výcviku psů. Se svými krátkosrstými koliemi úspěšně složila v roce 2015, 2017 a 2022 zkoušku ZOP (v roce 2015 se jednalo o zkoušky v Kynologickém klubu Strmilov; v letech 2017 a 2022 na domácí půdě, tedy na cvičišti z.s. Hafík Třeboň).Více informací
Vzdělání
2022
MET konference (mezinárodní online konference pro pejskaře a trenéry psů v Česku a na Slovensku)
webinář: reprodukce psů: Hormonální cyklus feny, určení dne krytí
webinář s MVDr. Musilem
webinář na téma Péče o psího sportovce
2021
seminář „Dogfitness“; Eliška Šuhaj
webinář „Genetické testy psů v kostce s Terkou Valčíkovou“; Ing. et Ing. Terezie Valčíková
webinář „Co když se mu nechce“; František Šusta
on-line přednáška Genetické testy pro šeltie a kolie - Ing. et Ing. Terezie Valčíková
webinář s Katkou Pánkovou - VÝSTAVY, VYSTAVOVÁNÍ, ÚPRAVA
webinář MVDr. Kvapila : Reprodukce psů – porod
webinář s MVDr. J. Beránkem, PhD. - DĚDIČNÉ OČNÍ VADY
webinář : Vladimíra Tichá: Genetika a chov psů v praxi
webinář pojišťovací společnosti PETEXPERT o nabídce pojištění psů


Platební brána ComGate