Hafík
AIHAIO Visegrad funds

Metodické centrum

Za účelem zvýšení kvality námi poskytovaných služeb jsme od července roku 2018 zprovoznili „metodické centrum“, v němž svým dobrovolníkům nabízíme podporu a poradenství při odborném výkonu canisterapie. Cílem centra je poskytování konzultací, předávání a sdílení informací a zkušeností získaných z dlouhodobě vedeného canisterapeutického programu. Poradenský a konzultační tým tvoří konzultanti s dlouholetou praxí v oblasti odborně prováděné canisterapie, kteří se zaměřují na poskytování poradenství specializovaného na jednotlivé cílové skupiny klientů a na jednotlivé metody a formy, ve kterých může být canisterapie realizována. Naši konzultanti jsou připraveni nabídnout pomoc při zvládání obtížných situací, ke kterým může během výkonu canisterapie docházet, ať už se jedná o obtíže na straně klienta, psovoda či jeho čtyřnohého parťáka. Mohou také pomoci s inspirací pro další práci. V rámci podpory pro naše dobrovolníky pořádáme také odborné vzdělávací semináře a kurzy.


Platební brána ComGate