Hafík
AIHAIO
Visegrad funds
PADA - personality assessment for domestic animals

Psi mohou z lidí cítit stres

Sdílíme překlad článku od našich kolegů z Icofa comumunity o tom, jak mohou psi cítit z lidí stres a o potenciální využitelnosti této jejich schopnosti pro zefektivnění služeb za asistence zvířat. Jedná se o amatérský překlad. Originál článku najdete zde.

Psi mohou z lidí cítit stres
V pilotní studii vědci zkoumali schopnost psa cítit stres v dechu jedinců s PTSD – posttraumatickou stresovou poruchou – když jsou vystaveni traumatické vzpomínce. Psi byli vycvičeni, aby cítili něco, čemu se říká předpokládané těkavé organické sloučeniny související se stresem (VOC), což jsou látky, které se uvolňují a vypařují do vzduchu, když jsme vystaveni stresu. Toto je první studie, která prokázala, že někteří psi mohou cítit stresové markery v dechu jedinců, kteří zažívají stres související s traumatem.

Psi cítí stres u lidí a lze je trénovat efektivněji
Studie byla provedena s cílem zjistit, zda lze služební psy vycvičit efektivněji, aby pomáhali jedincům s PTSD, zejména vojákům. V USA je stále běžnější, že vojáci s PTSD dostávají služební psy jako součást léčby a jako zásadní podporu v jejich každodenním životě. Psi slouží jako emocionální podpora, ale také pomáhají snižovat úzkost. Tím, že jsou psi schopni cítit stres u lidí, mohou být trénováni, aby zjistili, kdy člověk prožívá stres, a mohou pak snáze a rychleji zasáhnout.

Důležitý vývoj pro služby za asistence psů
Toto zjištění může být cenným nástrojem pro ty z nás, kteří pracují ve službách za asistence zvířat. Dokážeme vytvořit intervence na míru, kde je cílem zmírnit nebo lépe definovat, kdy člověk v konkrétních situacích reaguje stresem. Psi jsou stále běžnější v léčbě nebo jako podpora v každodenním životě pro jedince s různými duševními poruchami. Když psi zaznamenají známky stresu, mohou reagovat naučeným chováním, které zklidňuje, utěšuje nebo rozptyluje osobu v dané situaci. To může být neuvěřitelně efektivní v léčebném prostředí, ale také například při vystavení náročným situacím v každodenním životě nebo jako motivace ke snadnější účasti na různých aktivitách. Práce s terapeutickými psy se neustále vyvíjí a vývoj efektivnějších služeb a cílenější výcvik psů je neuvěřitelně zajímavý.

Výzkum účinnosti a potenciálních nových zapojení psů - nejen v oblasti duševního zdraví, ale v různých oblastech, kde mohou mít psi významný pozitivní dopad na jedince v náročných situacích - se neustále vyvíjí. To znamená, že poptávka po službách za asistence psů roste a kvalita těchto služeb se stává stále více efektivní.
 

Přečteno: 211x
Vydáno: 18.5.2024

Zpět

Další články v kategorii

Webinář - Služby za asistence psa
PADA Camp 2024
Toulky s Hafíkem 2024
Dny dobrovolnictví
Toulky s Hafíkem

Platební brána ComGate